Zgłoszenie reklamacyjne


Dane klienta

Pole wymagane dla klienta firmowego.
Pole wymagane dla klienta firmowego.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Wymagany poprawny adres e-mail.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Ogólny opis (pole nie jest wymagane). W dalszej części formularza należy wpisać szczegółowy opis reklamowanego produktu (produktów).

Informacje o produktach

Jeśli produkt nie zostanie znaleziony, możesz wprowadzić dane produktu poniżej.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Numer faktury, paragonu lub dokumentu WZ.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Numer faktury lub paragonu.
Pole wymagane.
Wymagana karta gwarancyjna w przypadku narzędzi spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych.
Opis wady produktu
Pole wymagane.

Załączniki

Załączenie zdjęć znacznie przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

  • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest firma EGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej: "Administrator"),
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji/serwisowania urządzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: "RODO") tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (reklamacja) lub niezbędności wykonania umowy (serwis). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu reklamacji/serwisu,
  • Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji/serwisu oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia,
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie,
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: reklamacje@ega.com.pl,
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
Zgoda wymagana w celu zgłoszenia reklamacji